Ábhair Eachtarchuraclaim

Ábhair Eachtarchuraclaim

Tá sé rí-thábhachtach go nglacann daltaí páirt in eachtraí eachtarchurclaim mar go bhforbraíonn siad an dalta ar go leor bealaí. Tugtar deis do dhaltaí sa scoil seo bheith rannpháirteach i spórt: iomáint, sacar, peil ghaelach, ficheall, cispheil, eitleog, leadóg bhoird.

Tugtar deis do dhaltaí leis, ceol traidisiúnta a fhoghlaim agus a bheith páirteach i ndíospóireachtaí, cór, rince agus drámaíocht.

Cuirtear béim mhór i gColáiste de hÍde ar fhorbairt an dalta aonaraigh. Tá clár Chúram Tréadaigh sa scoil chomh maith le seirbhís comhairleorachta, gairmthreora agus tacaíocht foghlama

Extracurricular Activities

Participation in extracurricular activities is important for the development of a student physically, emotionally and socially. Students are encouraged to take part in hurling, soccer, gaelic football, chess, basketball, badminton, table tennis.

Students may also learn traditional Irish music and take part in debates, choir, dancing and drama.

A counselling and learning-support service together with career guidance and a pastoral care programme are provided for students.

loadNewsItems(218,4,title_color,date_color,description_color,card_background_color)