An tSraith Shinsearach

An tSraith Shinsearach – Senior Cycle

 Gaeilge

Béarla

Matamaitic

Gairmthreoir

OCG (Oideachas Caidrimh ‘s Gnéasachta)

Reiligiún

Fraincis/Gearmáinis

Ábhair Roghnacha x 3 ((Ní gá go gcuirfí na hábhair roghnacha go léir ar fáil in aon bhliain ar bith)

Bitheolaíocht

Fisic/Ceimic

Fisic

Ceimic

Eacnamaíocht Bhaile

Foirgníocht

Grafaic, Dearadh & Cumarsáide

Ceol

Ealaín

Tír Eolas

Cuntasaíocht/Gnó

Stair

 

loadNewsItems(218,4,title_color,date_color,description_color,card_background_color)