An tSraith Shóisireach

An tSraith Shóisireach – Junior Cycle

Gaeilge

Eolaíocht

Béarla

Matamaitic

OSPS (Oideachais Pearsanta, Sóisialta agus Sláinte) – Gearrchúrsa

OSSP (Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil)

Reiligiún

Corp Oideachais – Gearrchúrsa

Stair

Tír Eolas

Fraincis/Gearmáinis

NÓTA: Gach ábhar roghnach don Sraith Shóisearach ina rang dúbailte.

Ábhair roghnacha

Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad)

Eacnamaíocht Bhaile

Grafaic Theicniúil

Ealaín

Staidéar Gnó

Ceol

Teicneolaíocht Ábhair

Ábhar (Miotal)

OSPS (Oideachais Pearsanta, Sóisialta agus Sláinte) – Gearrchúrsa

Corp Oideachais – Gearrchúrsa

loadNewsItems(218,4,title_color,date_color,description_color,card_background_color)