Bord Bainistíochta 

Bord Bainistíochta 

Ar an mBord Bainistíochta faoi láthair, tá beirt ionadaí ón mBord Oideachas agus Oiliúna, beirt ionadaí ó na bunscoileanna, beirt thuismitheoir, beirt múinteoir agus ionadaithe ón bpobal. Buaileann an Bord Bainistíochta le chéile go rialta gach bliain.

Board of Management

Our Bord of Management currently has two representatives from the Education and Training Board, two representataives from the primary schools, two parent representatives, two teacher representatives, and representatives from the community. The Board meets at regular intervals throughout the year.

loadNewsItems(218,4,title_color,date_color,description_color,card_background_color)