Comhairle na nDaltaí 

Comhairle na nDaltaí 

Tá Comhairle Na nDaltaí gníomhach againn i gColáiste de hÍde a roghnaítear trí toghcháin sna blianta éagsúla gach bliain. Bailíonn an Comhairle tuairmí ó dhaltaí, tugann siad comhairle i leith polasaithe agus nósanna imeachta sa scoil agus tugann siad faoi thionscnamh neamhspleách iad féin gach bliain.

Student’s Council

We have  a very active Student’s Council in Coláiste de hÍde whose members are chosen by election each year. The Council collects Student Voice, give advice on policies and procedures to school staff and undertake their own independent project each year.

loadNewsItems(218,4,title_color,date_color,description_color,card_background_color)