Foireann na Scoile

Foireann na Scoile / School Staff

Ainm

Teideal

Ábhair

Deiric Mac an Bhaird Príomhoide Tír Eolas / Gaeilge
Joy Uí Mhurchadha Príomhoide Tánaisteach Mata / Eolaíocht
Aodán Ó Neachtain Príomhoide Cúnta Tír Eolas
Máire Ní Annagáin Príomhoide Cúnta Béarla
Marcus Ó Léanacháin Príomhoide Cúnta Gnó / Ríomheolaíocht
Aisling Ní Mhorrúnaigh Eacnamhíocht Bhaile
Cáit Ní Chaománach Ceol / OSSP/OSPS
Ciarán Ó Briain Mata / Eolaíocht
Clár Ní Ghiobúin Béarla/Stair
Clíona Ní Fhloinn Gaeilge/ Stair
Colm Ó Fachnáin Múinteoir le Dualgas Speisialta Gearmáinis/Béarla/Stair
Holly Cinsealach Corpoideachas
Isabel Nic an Fhaillí Comhordaitheoir riachtanais speisialta oideachais
Jody Ó Gallchóir Múinteoir le Dualgas Speisialta Adhmadóireacht/Miotalóireacht/GT
Máirtín de Barra Mata/ Stair
Méadhbh Ní Mhórdha Ealaín
Megan Bateman Mata / Eolaíocht
Mícheal Mac Aodhbhuí Mata / Eolaíocht
Michelle Ní Bhraonáin Reiligiún / Gaeilge
Pádraig Mac an Bhaird Múinteoir le Dualgas Speisialta Gairmthreoir
Sarah Ní Mhuirí Comhordaitheoir Cláir Gaeilge / Béarla
Seán Ó Murchú Mata / Eolaíocht
Sorcha de Búrca Múinteoir le Dualgas Speisialta Béarla/Stair
Stiofán Ó Díomasaigh Oifigeach Teagmhála Baile is Scoile

 

 

loadNewsItems(218,4,title_color,date_color,description_color,card_background_color)