Teagasc agus Foghlaim

Teagasc agus Foghlaim 

Tá sé mar aidhm againn i gColáiste de hÍde an bóthar a réiteach do gach aon dalta a lánacmhainn a bhaint amach le héascaíocht, go hintleachtúil, go fisiciúil, go spioradálta, go cultúrtha, go sóisialta agus go mothálach tré mheán na Gaeilge. Déantar iarracht ar leith ins an scoil féiníomhá dearfach a chothú i ngach aon duine, maille le meas a chothú iontu do gach duine, dá dtimpeallacht agus dá bpobal. Cuirtear béim ar ardchaighdeán teagasc agus foghlaim sa scoil leis na cuspóir seo a bhaint amach do gach dalta.

Teaching and Learning

In Coláiste de hÍde, we aim to empower and facilitate the individual student to reach his/her potential intellectually, physically, spiritually, culturally, socially and emotionally through the medium of the Irish language.A special effort is made in the school to promote a positive self-image in all individuals together with respect for every person, their community and their environment. The highest standard of Teaching and Learning is emphasised in the school to bring about these objectives for each student.

loadNewsItems(218,4,title_color,date_color,description_color,card_background_color)