Business in the Community

May 19, 2021

Tá deireadh tagtha leis an gclár 6 seachtaine ‘Saol na hOibre’ le Rang Santain agus Littlewoods Ireland. Faoi stiúir múinteoirí Ailbhe agus Aodán, d’fhoghlaim ár ndaltaí scileanna saoil agus ceachtanna luachmhara don todchaí. Táimid ag tnúth leis an gcéad bhliain eile cheanna féin!

Rang Santain’s 6 week ‘World of Work’ programme with Littlewoods Ireland has come to an end. Under the direction of múinteoirí Ailbhe agus Aodán, our students learned life skills and valuable lessons for the future. We are already looking forward to next year!