Fáilte

Fáilte

Is Coláiste Pobail LánGhaeilge é Coláiste de hÍde a fheidhmníonn faoi stiúir Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire. Is scoil ilchreidmheach chomhoideachasúil í. Múintear na hábhair tré Ghaeilge agus bíonn an caidreamh idir mhúinteoirí agus daltaí tré mheán na Gaeilge. Bunaíodh an scoil i 1993 le beirt dhalta is tríocha agus tá 320 dalta sa scoil faoi láthair. Ainmníodh an scoil féin i ndiaidh Dubhghlas de hÍde, céad Uachtarán na hÉireann, duine mar is eol daoibh a bhí leathanaigeanta agus fad-dearcach agus gur bhreá leis teanga na Gaeilge.

Welcome

Coláiste de hÍde is a community college that functions under the patronage of Dublin and Dun Laoghaire Education and Training Board. Coláiste de hÍde is a multi-denominational mixed school. Students are taught through the medium of Irish and students and teachers communicate through Irish. The school was founded in 1993 with 32 students and there are 300 students currently attending the school. The school was named in honour of Douglas Hyde, the first President of Ireland, a man known for his broad-mindedness, his far-sightedness and his love for the Irish Language.

loadNewsItems(218,4,title_color,date_color,description_color,card_background_color)