BAINISTÍOCHT / MÚINTEOIRÍ Management & Staff

Foireann na Scoile – School Staff

Conchubhair Mac Ghloinn Príomhoide
Sarah Ní Mhuirí Príomhoide Tánaisteach
Máire Ní Annagáin Príomhoide Cúnta I
Marcus Ó Léanacháin Príomhoide Cúnta I
Méadhbh Ní Mhórdha Príomhoide Cúnta I
Aodán de Paor Príomhoide Cúnta I
Ailbhe Ní Fhearraigh Príomhoide Cúnta II
Clíona Ní Chéileachair Príomhoide Cúnta II
Isabel Nic an Fhaillí Príomhoide Cúnta II
Pádraig Mac an Bhaird Príomhoide Cúnta II
Seán Mac Giolla Chomhaill Príomhoide Cúnta II
Sorcha de Búrca Príomhoide Cúnta II

Aisling Ní Mhorrúnaigh
Cian de Buitléir
Ciarán Ó Briain
Clíodhna Ní Ghabhann
Domhnall Mac Concharraige
Edel Ní Arrachtáin
Emma McGee
Faolán Ó Raghaill
Máirtín de Barra
Mícheal Mac Aodhbhuí
Pamela Nolan
Shauna Ní Dhonnchú
Suzannah Saunders

Daithí Ó Briain Cúntóir Riachtanas Speisialta
Melanie Perrin Cúntóir Riachtanas Speisialta
Pól Ó Raghallaigh Cúntóir Riachtanas Speisialta
Rachael Uí Bhroin Cúntóir Riachtanas Speisialta
Olivia Blanch Cúntóir Riachtanas Speisialta
Sadhbh Farrell Rúnaí
Ciarán Lyndsey Feighlí
Joe Carroll Feighlí
John Doran Feighlí
Teresa Pullen Glantóir
Jackie Conroy Glantóir

 

Bainistíocht – Board of Management

Conchubhair Mac Ghloinn Príomhoide, Rúnaí an Bhoird
Claire Ní Mhárcaigh Cathaoirleach, ainmnithe ag BOOACDL
Liam Sinclair Ainmnithe ag BOOACDL
Aodán de Paor Ionadaí Foirne
Méadhbh Ní Mhórdha Ionadaí Foirne
Conchúr Ó Fathaigh Ionadaí Pobail, Scoil Chaitlín Maude
Paraic Bermingham Ionadaí Pobail, Scoil Santain
Olivia Blanch Ionadaí Tuismitheora
Pól Ó Raghallaigh Ionadaí Tuismitheora
Sarah Ní Mhuirí Príomhoide Tánaisteach, Runaí Taifeadta