BAINISTÍOCHT / MÚINTEOIRÍ Management & Staff

Foireann na Scoile – School Staff

Conchubhair Mac Ghloinn Príomhoide
Sarah Ní Mhuirí Príomhoide Tánaisteach
Máire Ní Annagáin Príomhoide Cúnta I
Marcus Ó Léanacháin Príomhoide Cúnta I
Aodán Ó Neachtain Príomhoide Cúnta I
Aodán de Paor Comhordaitheoir Cláir
Jody Ó Gallchóir Príomhoide Cúnta II
Clíona Ní Fhloinn Príomhoide Cúnta II
Sorcha de Búrca Príomhoide Cúnta II
Isabel Nic an Fhaillí Príomhoide Cúnta II
Pádraig Mac an Bhaird Príomhoide Cúnta II
Stiofán Ó Díomasaigh Oifigeach Teagmhála Baile/Scoile

 
Ailbhe Ní Fhearraigh
Aisling Ní Mhorrúnaigh
Aran Ó Dubhda
Cáit Ní Chaomhánach
Ciarán Ó Briain
Clár Ní Ghiobúin
Clíona Ní Chéileachair
Faolán Ó Raghaill
Máirtín de Barra
Méadhbh Ní Mhórdha
Mícheal Mac Aodhbhuí
Naomi Ní Chíreabháin
Pamela Nolan
Pól Ó Sniadhaigh
Seán Ó Murchú

Seosamhín Ní Shé Cúntóir Riachtanas Speisialta
Melanie Perrin Cúntóir Riachtanas Speisialta
Rachael Uí Bhroin Cúntóir Riachtanas Speisialta
Nicole Nic Liam Cúntóir Riachtanas Speisialta
Fiona Blythe Cúntóir Riachtanas Speisialta
Sadhbh Farrell Rúnaí
Ciarán Lyndsey Feighlí
Tom Redmond Feighlí Tacaíochta
Teresa Pullen Glantóir
Jackie Conroy Glantóir

 
 

Bainistíocht – Board of Management

Conchubhair Mac Ghloinn Príomhoide, Rúnaí an Bhoird
Claire Ní Mhárcaigh Cathaoirleach, ainmnithe ag BOOACDL
Liam Sinclair Ainmnithe ag BOOACDL
Jody Ó Gallchóir Ionadaí Foirne
Clíona Ní Fhloinn Ionadaí Foirne
Conchúr Ó Fathaigh Ionadaí Pobail, Scoil Chaitlín Maude
Paraic Bermingham Ionadaí Pobail, Scoil Santain
Olivia Blanch Ionadaí Tuismitheora
Pól Ó Raghallaigh Ionadaí Tuismitheora
Sarah Ní Mhuirí Príomhoide Tánaisteach, Runaí Taifeadta