COMHAIRLE NA nDALTAÍ Student Council

Tá guth na ndaltaí mar bhunchloch do phobal Choláiste de hÍde. Roghnaítear baill Chomhairle na nDaltaí ag toghchán ranga chuile bliain.

Feidhmeanna an Chomhaire:

 • Chun ardán a thabhairt do dhaltaí a dtuairimí agus moltaí a ardú
 • Chun cinntiú go bhfuil daltaí uilig ionadaithe go cothrom
 • Chun moltaí na ndaltaí a thabhairt chuig bainistíocht scoile
 • Chun tuairimí na ndaltaí a fháil ar réimsé ábhar
 • Chun athrbhreithniú rialta a dhéanamh ar pholasaithe leis an mbainistíocht scoile
 • Chun an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn sa scoilphobail.

Ionadaithe na nDaltaí / Student Representatives 2020/21:

Bliain 1 – Nathan Norris agus Treacy Nic Chormaic
Bliain 2 – Oisin Perrin agus Éabha Nic Charthaigh Buaigh
Bliain 3 – Marc Mac Aindrais agus Róisín Ní Chochláin
Bliain 4 – Emma Ní Chorragáin agus Lee Mac Colgan
Bliain 5 – Sophie Ní Laighléis agus Rian Ó Broin
Bliain 6 – Jessica Nic an tSionnaigh, Hannah Nic Aindrais agus Adam Seoige

The student voice is an integral part of the running of Coláiste de hÍde. The members of our Student Council are chosen by class election each year.

Functions of the Student Council:

 • To give students a forum to have their suggestions and opinions heard
 • To ensure that all students are represented equally
 • To bring students’ suggestions to the school management
 • To ascertain students’ opinions on a range of issues
 • To regularly review school policies with school management
 • To promote an Ghaeilge and Irish culture in our school community