FOLLÁINE AGUS CÚRAM TRÉADACH Wellbeing & Pastoral Care

Bíonn folláine scoláire i gceist nuair a aithníonn an scoláire a chumais féin, nuair a thugann sé aire dá fholláine fhisiciúil, nuair atá sé ábalta déileáil le gnáthstruis an tsaoil, agus nuair a mhothaíonn sé go bhfuil cuspóir aige agus gur cuid de phobal níos leithne é.

Tá OSPS, OSSP, Treoir, Corpoideachas agus Rang Folláine mar chuid den chlár folláine i gColáiste de hÍde.

Sa rang folláine, díríonn na scoláirí ar chúrsaí tréadach. Pléitear agus ceiliúrtar na seachtainí difriúla sa rang seo cosúil le Seachtain Sheas an Fóid, Seachtain Feasachta Coláiste, Seachtain an Chairdis agus go leor eile.

Bíonn foireann Cúraim éifeachtach againn anseo.

 • Múinteoir Ábhair
 • Múinteoir Ranga
 • Ceannbliana
 • Comhairleoir Treorach
 • Comhordaitheoir RSO
 • OTBS

Student wellbeing is present when students realise their abilities, take care of their physical wellbeing, can cope with the normal stresses of life, and have a sense of purpose and belonging to a wider community.

SPHE, CSPE, Guidance, PE and Wellbeing are a part of Wellbeing programme in Coláiste de hÍde.

In the Wellbeing Class, the students focus on all pastoral issues. Different weeks are discussed and celebrated in this class such as Stand Up Week, College Awareness Week, Friendship Week and lots more.

We have an effective care team here in CDH:

 • Subject Teachers
 • Class Teacher
 • Yearhead
 • Guidance Counsellor
 • SEN Co-ordinator
 • HSLO

Múinteoirí Ranga/ Class Tutors:

1 Rang Chrónáin Pól Ó Sniadaigh
1 Rang Mológa Clíona Ní Chéileachair
2 Rang Santain Ailbhe Ní Fhearraigh
2 Rang Dominic Aodán de Paor
3 Rang Chilliain Cáit Ní Chaomhánach
3 Rang Aodáin Clár Ní Ghiobúin
4 Rang Aonghusa Clíona Ní Fhloinn
4 Rang Maelruain Mícheal Mac Aodhbhuí
5 Rang Bhríde Pamela Nolan
5 Rang Naithí Seán Ó Murchú
6 Rang Cholmcille Aisling Ní Mhorrúnaigh
6 Rang Éanna Máirtín de Barra

 

Cinn Blianta/ Year Heads:

Bliain 2 & 3 Aodán Ó Neachtain
Bliain 4 & 5 Máire Ní Annagáin
Bliain 6 & 1 Marcus Ó Leanacháin