RIACHTANAS BREISE OIDEACHAIS Additional Educational Supports

Tá sé mar aidhm againn i gColáiste de hÍde an bóthar a réiteach do gach aon dalta a lánacmhainn a bhaint amach le héascaíocht, go hintleachtúil, go fisiciúil, go spioradálta, go cultúrtha, go sóisialta agus go mothálach tré mheán na Gaeilge – Ráiteas Misean na Scoile.

Tá an ionchuimsiú mar chroílár do Ráiteas Misin na Scoile. Creideann muid nach ndéanfadh riachtanais aonaracha nó difríochtaí foghlama coisc ar dhalta bláthú i gColáiste de hÍde.  Tá sé mar aidhm againn seo a chur i bhfeidhm ar bhonn uilescoile.  Maraon leis an Ghaeilge, tá an ionchuimsiú lárnach i bpobail na scoile.  Tá foireann thiomanta againn idir mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta a dhaingníonn seo go laethúil.

Polasaí Ionchuimsiú

In Coláiste de hÍde, we aim to empower and facilitate the individual student to reach his/her potential intellectually, physically, spiritually, culturally, socially and emotionally through the medium of the Irish language – the School Mission Statement

Inclusion is at the heart of our School Mission Statement.  We believe that students with additional needs or learning differences should not be prevented from blossoming here in Coláiste de hÍde.  Our aim is to implement this at a whole school level.  Side by side with the Irish language, inclusion is at the essence of the school community.  We have a dedicated team of teachers and Special Needs Assistants who fortify this on a daily basis.

Inclusion Policy