SEACH-CHURACLAIM Extra Curricular

SPÓIRT Sports

Tá sé rí-thábhachtach go nglacann daltaí páirt in imeachtaí seach-churaclaim mar go bhforbraíonn siad an dalta ar go leor bealaí. Tugtar deis do dhaltaí sa scoil seo bheith rannpháirteach i:

 • Peil Ghaelach
 • Iomáint
 • Sacar
 • Cispheil
 • Eitpheil
 • Leadóg Boird
 • Badmantan
 • Lúthchleasaíocht
 • Dornálaíocht

 
 
Participation in extracurricular activities is important for the development of a student physically, emotionally and socially. Students are encouraged to take part in:

 • Gaelic football
 • Hurling
 • Soccer
 • Basketball
 • Volleyball
 • Table tennis
 • Badminton
 • Athletics
 • Boxing