CINNIRÍ Student Leaders

Is é ceannaireacht i measc na ndaltaí bunchloch do scoilphobail Choláiste de hÍde. Sa chúigiú bliain, cuireann scoláirí isteach ar ról mar Chinnire agus cuirtear iad faoi agallamh maidir lena sainiúachtaí sa cheannaireacht, eitic oibre, cur chun cinn na Gaeilge agus scileanna cumarsáide.

Léiríonn na cinnirí na luachanna scoile atá againn: Meas, Bród, Comhar. Bíonn ról eisimealár ag na cinnirí do na scoláirí uilig, mar mheantóirí ar lucht na chéad bhliana ón aistriú bunscoile go dtí go gcríochnaíonn siad an dara bliain i gColáiste de hÍde.

Cumasaítear na daltaí trí cheardlanna curtha ar fáil dóibh sa chleachtas aisiríoch. Cabhraíonn na Cinnirí le gníomhaíochtaí scoile agus oibríonn siad le muinteoirí i gcur chun cinn ocaidí faoi leith ar nós Seachtain Seas an Fód, Seachtain an Chairdis agus Seachtain Fheasacht an Choláiste.

Cinnirí 20/21:

Ellie Nic an Bheatha
Heather Ní Fhionnagáin
Katelyn Nic Craith
Makala Ní hUbáin
Saoirse Ní Mhórdha
Tara de Breit
Tara Ní Dhuinn-Blanch
Zara Nic Eoin

Student leadership is an integral part of our school community in Coláiste de hÍde. In 5th year, students apply for the position of Cinnirí and are interviewed regarding their abilities in leadership, work ethic, promotion of the Irish language and communication skills.

Cinnirí embody our school core values of Respect, Pride and Teamwork. Students that are successful act as role models for the student body, mentor our 1st Years students through their transition from primary school until they finish their second year in Coláiste de hÍde.

We empower our student leaders by facilitating training workshops in Restorative Practice. Cinnirí assist in the running of school activities and liaises with teachers in the promotion of student events such as Stand Up Week, Friendship Week and College Awareness Week.