AN tSRAITH SHÓISEARACHJunior Cycle

1st-3rd year students study a wide range of core subjects and a choice of optional subjects.

Core subjects

Gaeilge Irish
Béarla English
Mata Mathematics
Tíreolaíocht Geography
Stair History
Eolaíocht Science
Corpoideachas Physical Education
O.S.S.P. CSPE
O.S.P.S. SPHE
Gearmáinis German
Fraincis French

 

Optional subjects

Ealaín Art
Staidéar Gnó Business Studies
Eacnamaíocht Bhaile Home Economics
Miotalóireacht Metalwork
Ceol Music
Grafaic Theicniúil Technical Graphics
Teicneolaíocht Admhaid Ábhair Wood Technology