CLÁR NA hIDIRBHLAINA Transition Year

Tá sé mar aidhm ag an gclár seo fás pearsanta, sóisialta agus oideachasúil dhaltaí na hIdirbhliana a chur chun tosaigh trí bhéim shonrach a leagan ar fhreagracht na ndaltaí féin i bhfoghlaim, in obair ghrúpa, i bhfoghlaim bunaithe ar ghníomhaíocht agus in ullmhúchán do thaithí oibre.

Transition Year is a compulsory year to further students’ personal, social and educational growth by emphasising students’ own responsibility in learning, group work, learning from activities and in preparation for work experience.