SEACH-CHURACLAIM Extra Curricular

TURAIS SCOILE THAR LEAR School Tours Abroad

Sa dara bliain, bíonn deis ag na daltaí taisteal thar lear lena mbliainghrúpa chun cuairt a thabhairt ar na suíomhanna de chathracha áille na hEorpa. (An Ghearmáin, An Iodáil, An Fhrainc, Sasana).

In 2nd Year students get the opportunity to travel abroad with their year group to visit the sites and attractions of beautiful cities in Europe. (Germany, Italy, France, England).