An Idirbhliain

An Idirbhliain – Transition Year

 Gaeilge:

Béarla

Fraincis nó Gearmánais:

Matamaitic

Eolaíocht:

OSPS

Reiligiúin

Ríomhaireacht:

Forbairt Pearsanta/ Gairm Threoir

Corp Oideachais

Scannánaíocht / Na Meán Cumarsáide

Staidéar Eorpach agus comhshaoil

Ceárdaíocht

Eolaiocht Thalamhaiochta

Féin Chosaint

Céad Cabhair

Dlí

Ceol (Ceoldráma)

Eacnamaíocht Bhaile

Ealaín

Cearta Daonna

Taithí Oibre / Obair Dheonach

Gnó: Mionchomhlacht

Eachtraíocht gach Máirt

Turais

loadNewsItems(218,4,title_color,date_color,description_color,card_background_color)