Focal ón bPríomhoide

 Focal ón bPríomhoide – Principal’s Address

TÍR GAN TEANGA TÍR GAN ANAM

Fáilte chuig suíomh idirlín Ghaelcholáiste[a] de hÍde. Céad míle fáilte go suíomh idirlín[b] Ghaelcholáiste de hÍde, ag croílár na foghlama i gCeantar Thamhlachta agus máguaird[c]. Tá súil agam go dtiocfaidh tú ar aon eolas atá uait faoin scoil anseo. Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn má theastaíonn breis eolais uait faoin scoil. Tá na sonraí teagmhála don choláiste ar fáil ag barr an leathanaigh seo.

DEIRIC MAC AN BHAIRD (PRÍOMHOIDE)
In imeacht breis agus cúig bliana is fiche, ó am a bhunaithe[d], tá Coláiste de hÍde ag soláthar ardchaighdeán oideachais trí mheán na Gaeilge do chailíní agus buachaillí.

Bunaíodh Coláiste de hÍde i 1993 le meánoideachas lán-Ghaelach[e] a chur ar fáil i gceantar Thamhlachta agus máguaird. Is coláiste ilchreidmheach[f],  lán-Ghaeilge í Coláiste de hÍde, a fháiltíonn roimh dhaltaí ar an tuiscint go bhfuil siad sásta glacadh go hiomlán le héiteas lán-Ghaeilge[g] na scoile.

Tá an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach lárnach in imeachtaí scoile. Léiríonn ár ndaltaí meas agus bród i leith a dteanga agus a gcultúr i gcónaí, cothaítear meas i ngach aon duine, do gach duine, dá dtimpeallacht agus pobal.

Feidhmíonn an coláiste faoi phátrúnacht Bhoird Oideachais is Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire agus tá luachanna saothar an bhoird agus Dubhghlas de hÍde mar bhunchlocha teagaisc[h] agus foghlama sa choláiste.

Déantar gach iarracht oideachas iomlánaíoch[i], nuálach, cruthaitheach a chur[j] ar fáil agus bíonn ár bhfoghlaimeoirí lárnach in imeachtaí scoile. Tá sé mar aidhm againn an bóthar a réiteach do gach aon dalta a lán-acmhainn[k] a bhaint amach in atmaisféar foghlama dearfach ina nglacann foghlaimeoirí úinéireacht ar a bhfoghlaim agus go stiúrann siad a n-eispéireas[l] foghlama faoi éascaíocht ár múinteoirí paiseanta.

Tá suíomh taitneamhach againn i bPáirc Thigh Motháin a chuireann leis an atmaisféar foghlama. Molaim Coláiste de hÍde daoibh agus fáiltím romhaibh cuairt a thabhairt orainn agus a bhfuil ar fáil againn a fheiceáil.

loadNewsItems(218,4,title_color,date_color,description_color,card_background_color)