Advise to parents regarding symptoms

September 16, 2021

Seo an chomhairle is déanaí maidir le siomptóim Covid-19. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le pobal na scoile as an gcomhairle a leanúint agus CDH a choinneáil sábhailte.

This is the most recent advice regarding Covid-19 symptoms. We would like to thank the school community for following this advice and keeping CDH safe.