Idirbhliain – Sábháilteacht Phearsanta/TY Personal Safety Workshop

September 14, 2021

Ghlac daltaí (agus múinteoirí!) na hidirbhliana páirt i gceardlann iontach taitneamhach agus fiúntach ar shábháilteacht phearsanta ar Dé Luain. Ár mbuíochas le hAlex Walsh ó Personal Safety Ireland.

Our TY students (and teachers!) participated in an excellent and very useful workshop on personal safety on Monday. A big thanks to Alex Walsh of Personal Safety Ireland