Lá Idirnáisiúnta na Litearthachta. International Literacy Day

September 8, 2022

Mar chuid do Lá Idirnáisiúnta na Litearthachta tá leabharlann beag curtha le chéile ag múinteoir Isabel do thuismitheoirí, daltaí is múinteoirí. Fáilte romhaibh teacht isteach leabhar a thógáil leat le léamh is leabhar a fhágáil linn más maith libh. Ár mbuíochas Isabel
As part of International Literacy Day múinteoir Isabel has organised a book swap library for parents, students and teachers. You are welcome to take a book to read and leave another if you like. Thank you Isabel