Rang Eolaíochta Bliain 1

September 28, 2021

Breathnaigh ar na tionscnaimh áille a bhí á dhéanamh ag ranganna eolaíochta sa chéad bhliain ar an ngrianchóras.

Look at the lovely projects our first year science classes are working on as the revise the solar system.