Scoil le Gradam

May 27, 2024

Tá lúcháir orainn le rá go bhfuilimid ceaptha mar Scoil le Gradam arís i mbliana! Táimid ag tnúth go mór lenár nasc le Coláiste na Tríonóide a láidriú agus níos mó deiseanna den scoth a chur ar fáil dár ndaltaí.