Seachtain Feasachta Coláiste / College Awareness Week

January 17, 2022

A Chara,
An tseachtain seo beidh muid ag eagrú Seachtain Feasachta Coláiste sa scoil. Déanann muid seo chun na daltaí a spreagadh leanúint ar aghaidh lena gcuid oideachais agus freastal ar choláiste tar éis na meánscoile. Beidh rudaí ag dul ar aghaidh sna ranganna ar nós cainteanna, ealaín, múinteoirí ag roinnt a dtaithí féin srl. Is féidir leat cabhrú trí labhairt leis na daltaí sa tráthnóna agus plé leo cén cúrsa/coláiste a mbeadh suim acu dul ann agus/nó céard a phléigh siad ar scoil faoin cholaiste.
This week we will be holding College Awareness in the school. We do this to encourage students to continue with education and attend a third level college when they finish secondary school. Different events will take place in the school, for example talks, art, teachers sharing their own college experience and answering questions students have. You can help by talking to the students in the evening about possible colleges/courses they might be interested in and/or what they talked about in school that day in relation to college.