Staidéar Stiúrtha | Supervised Study

November 18, 2021

Tosóidh Staidéar Stiúrtha ar an Luan 22 Samhain agus rithfidh an chéad théarma go dtí Déardaoin 16 Nollaig. The first term of Supervised Study will run from Monday 22 November until Thursday 16 December.

Luan – Déardaoin | Monday – Thursday
3:30-5pm
€40

Pdf-1