Christmas Charity Collection

December 9, 2021

Tá Comhairle na nDaltaí ag bailiú cannaí bia, bréagáin, dlúthdhioscaí agus DVDanna do Chumann Naomh Uinseann de Pól go dtí an 16 Nollaig.

Our Student Council is collecting cans, toys, CDs and DVDs for St Vincent de Paul until 16th December. We would appreciate any support possible.