Oíche Shamhna – Successful Non-Uniform Day!

October 22, 2021

Bhailigh foireann agus daltaí na scoile €310 do Peter McVerry Trust inniu. Comhghairdeas le lucht eagraithe go háirithe Múinteoir Clár & Bl4! Bíodh briseadh slán agaibh.

Staff and students raised €310 for The Peter McVerry Trust today. Congratulations to all involved in the organisation especially Múinteoir Clár & our TYs! Have a safe Halloween break.