Oíche Oscailte/Cairde de hÍde

A Chairde, Tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Please see deatils of our Open night that will take...

TY sa Ghaeltacht

Bhain daltaí na hidirbhliana an-sult as a gcéad lá i gColáiste Acla inniu. Our TY students enjoyed their first day...

Lá Idirnáisiúnta na Litearthachta. International Literacy Day

Mar chuid do Lá Idirnáisiúnta na Litearthachta tá leabharlann beag curtha le chéile ag múinteoir Isabel do thuismitheoirí, daltaí is...

Féilire 22/23/Calendar 22/23

A Chara, Please find attached the academic calendar for students and parents for 22/23. Míle buíochas, le dea-mhéin, Conchubhair Pdf-1

Gradaim an Choláiste 2022 | School Awards 2022

All Shook Up (Ceoldráma Scoile)

The school musical is on next Thursday the 26th May. Doors open at 6.50pm and the show starts at 7.15pm...

Lá Spóirt 2022 | Sports Day

Bl.4 TechSpace

Bhí an-lá ag an ngrúpa beag Bl 4 a d’fhreastal ar cheardlann TechSpace. D’fhoghlaim siad faoi Virtual Reality, Cloud Computing...

Blitzchomórtas Rugbaí Bl. 1 | First Years Rugby Blitz

Turgnaimh Eolaíochta le Bl. 3 | 3rd Year Science Experiments